Van harte welkom

Wij zijn Willem, Christien, Gideon (2018) en Daniël (2022) Baarssen en werken sinds 2015 voor Wycliffe Bijbelvertalers in West Afrika.  Willem is financieel manager van vier landen en Christien werkt als literacy technicien.

Sinds we elkaar leerden kennen groeide het verlangen om zendings- en ontwikkelingswerk te doen. Een verlangen waarvan we geloven dat God dit in ons hart heeft gelegd. We willen ons graag inzetten en doen wat mogelijk is om mensen bij te staan in de nood van deze wereld. We hebben gezien hoe mensenlevens verrijkt mogen worden als we delen in liefde, geloof, kennis en vaardigheden.