GZB

GZB LogoMeer dan 100 jaar geleden (1901) is de GZB opgericht. In deze jaren is er veel veranderd. Woonden 100 jaar geleden de meeste christenen nog in het Westen, nu woont bijna tweederde van alle christenen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In veel landen is sprake van een levende en groeiende kerk; in Nederland hebben veel kerken te kampen met een teruglopend ledenaantal. We komen dan ook steeds vaker Afrikaanse zendelingen tegen die een roeping voor Nederland hebben!

Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de visie van de GZB op het zendingswerk. Was zending bij het ontstaan van de GZB vooral een zaak van hier naar daar, van het ‘christelijke’ Westen naar het ‘heidense’ Zuiden, nu is het veel meer een gezamenlijke roeping van de christelijke gemeenten wereldwijd.

Als kerken wereldwijd hebben we elkaar steeds meer nodig. Het is belangrijk om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te versterken bij het uitvoeren van onze roeping. Daarom zet de GZB zich in om kerken en gemeenten wereldwijd met elkaar te verbinden. Het uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van. Het logo van de GZB, een wereldbol van pijlen die alle richtingen uit wijzen, symboliseert deze verbinding van christenen over de hele wereld.

Het is de wens van de GZB dat alle gemeenteleden in Nederland zich betrokken weten bij zending. Zodat bij allen, jong en oud, het verlangen groeit om de Heere Jezus te volgen en anderen deelgenoot te maken van de liefde van Christus die mensen met God en met elkaar verbindt.

Visie:
De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en is daarom betrokken in verkondiging en dienst om het Evangelie door te geven, zodat alle volken God zullen (er)kennen, dienen en loven.

Missie:
De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt als zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland de roeping van gemeenten in Nederland en wereldwijd in de uitvoering van de Bijbelse opdracht om het Evangelie van het koninkrijk van God door te geven.

Kijk voor meer informatie op: www.gzb.nl.