Support

Willem en Christien kunnen dit werk voor Wycliffe Bijbelvertalers niet doen zonder steun van mensen die achter hen staan. U kunt hen helpen op de volgende manieren:

Gebed: We geloven dat God op het gebed geeft wat nodig is.

Meeleven: Blijf op de hoogte en meld u via contact aan voor de nieuwsbrief. U krijgt dan 4 á 5 keer per jaar de nieuwsbrief.

Giften: Voor dit werk zijn Willem en Christien volledig afhankelijk van giften. Wilt u financieel steunen? Dit kan via www.wycliffe.nl/baarssen, waar u eenvoudig zowel eenmalig kunt doneren als een doorlopende machtiging kunt afgeven. U kunt ook zelf uw gift overmaken naar NL83RABO0192016172 t.n.v. Wycliffe Comité Baarssen. Deze giften zijn belastingaftrekbaar.

Hulp: Zelf een actie organiseren of het TFC daarbij helpen? Neem contact op met het TFC via contact.