Thuisfront

Wij zijn de thuisfrontcommissie van Willem en Christien: de schakel tussen ‘hier’ en ‘daar’. Door goed contact en communicatie blijven we op de hoogte en daarmee ook u. We zetten ons enthousiast in op verschillende gebieden.

Allereerst zetten wij ons in voor fondsenwerving. Willem en Christien leven van giften en kunnen dit werk niet alleen doen. Zendingswerk is iets van de brede gemeenschap: wij zijn samen verantwoordelijk voor de uitbreiding van Gods koninkrijk waar ook ter wereld. Hier én daar! De uitzending van Willem en Christien hangt mede af van de financiële steun die zij ontvangen van deze gemeenschap.

Ook zorgen wij voor de verspreiding van de nieuwsbrieven. Elke twee á drie maanden schrijven Willem en Christien over het werk dat ze met Wycliffe en GZB mogen doen, om hier en daar te verbinden. Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich via contact aanmelden.

Wij zijn altijd blij als mensen actie willen ondernemen om het werk van Willem en Christien bekend te maken. Als TFC staan wij open voor ideeën en zijn van harte bereid u te helpen bij het organiseren. Bij afwezigheid van Willem en Christien nemen wij ook de presentaties voor onze rekening.

Gebed is de belangrijkste schakel. In eigen kracht kunnen zij het niet. Ook Paulus werd ondersteund door gebed (2 Korinthe 1:11), waardoor situaties veranderden. ‘Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’ (Jakobus 5:16)